Om oss

Kalligrafiakademien
är ett utbildnings- och inspirationsföretag.

Kalligrafiakademien driver nordens enda kvalificerade yrkesutbildning i kalligrafi och tillämpad grafisk formgivning sedan hösten 2005.

KA har även kurser i kalligrafi på olika nivåer för intresserade samt kurser i angränsande områden
som bokbindning.

Vi vill också verka för möten mellan olika yrkesgrupper så att förståelse för bokstäver och användandet av vackra bokstavsformer ökar i vår värld samt att hålla skrifthistorien och dess bokstavsformer levande.

Marie A Györi och Marianne Pettersson-Soold är sedan 1991 yrkesverksamma kalligrafer. De började utbilda sig i början på 80-talet för att sedan 1990 studera kalligrafi på heltid på Roehampton Institute i London. De arbetar också som grafiska formgivare och illustratörer. Utbildade på Konstfack. De har 24 års erfarenhet av undervisning bland annat på Nyckelvikskolan, Konstfack, Arkitekthögskolan, Grafiska Institutet, Företagarnas Folkhögskola, Skrivskolan etc. De har varit elever till Kerstin Anckers och är initiativtagare till Föreningen Kalligrafiska Kretsen.

kalligrafi.se
quadrata.se