Utbildningen

Sedan höstterminen 2005 drivs utbildningen av Kalligrafiakademien, av Marie Györi och Marianne Pettersson-Soold.

Att bli kalligraf betyder inte bara att kunna skriva vackert eller kunna många stilar. I Kalligrafiakademins utbildning ingår också att lära sig kalligrafiorienterad formgivning, färglära, papperslära, och självklart materiallära, som till exempel förgyllning, hantering av pergament.

Men vi har också planerat att våra elever ska lära sig bokstavsteckning.
I kursen ingår även kurser i enklare bokbindningstekniker. Vårt mål är att förbereda våra elever på en väldigt varierad yrkesliv som kalligraf och som kalligrafilärare och att vi ska ha många kollegor som kan jobba med kalligrafi professionellt.
Vi lovar inte att ni kommer att kunna leva enbart på kalligrafi men ni ska kunna utföra era uppdrag på en säkert och förstklassigt sätt.

För nybörjare
Du som inte hållit på med kalligrafi förut, eller känner dig ringrostig, är välkommen till våra nybörjar/inspirations kurs som hålls  två gånger per år. Blir du sugen att fortsätta kan du få första kuverten och jobba med de uppgifterna hemma.

För amatörer och verksamma kalligrafer
Du som redan har utövat kalligrafi är också välkommen till utbildningen.
Är du väldigt erfaren, eller har gått andra utbildningar, kan vi anpassa utbildningen för dig och du får enbart de kuvert som du behöver.
Vi rekommenderar dig som är mer erfaren att starta från en lägre nivå och avancera därifrån så att viktiga grundläggande kunskaper inte ska missas.

Extra tillfälle för kalligrafer och kalligrafi intresserade
Saknar du kollegor, behöver uppfriskning av något ämne eller bara längtar efter respons på dina arbeten, prata bokstäver med likasinnade. Då är du välkommen att delta någon eller några av våra helger. Ta med dig dina pennor, idéer, böcker eller projekt. Du kan bli inspirerad av andras arbeten och kan dryfta dina idéer med andra likasinniga, få uppmuntran och konstruktiv kritik av oss lärare och andra kursdeltagare. Det kan också vara en ypperlig tillfälle att känna efter om du vill satsa på utbildningen och lära känna nya kollegor.


Från amatör till mästare
Från och med hösten 2004 finns det möjlighet att utbilda sig till kalligraf i Sverige. Nu kan du gå på kurs några gånger om året för att sedan sitta hemma och öva och lösa de uppgifter du får. Du kan studera till kalligraf i den takt du vill och har tid med.

Vi står för utbildningen – Du står för övningen, för det är det enda som ger färdighet. Om utbildningen

2021 års tider för utbildningen är:
3–5 december

2022 års tider för utbildningen är:
25–27 mars 2022

Till utbildningen antas både nybörjare och idag verksamma amatörer och kalligrafer som vill få en formell utbildning.


Fakta om Kalligrafutbildningen

Utbildningen är uppdelad i 3 Steg.
Varje Steg innehåller en 3 kuvert med flera hemupgifter
(4–7 uppgifter/kuvert).
Under kurstillfällerna får eleven en kuvert med kursuppgifter.
Kuvertens innehåll och undervisningen är anpassade till varje elevs
styrka och svaghet så man får en individuell undervisning.

Utbildningen är på deltid med mycket eget arbete mellan kurstillfällena (räkna med minst ca 10 tim. i veckan). Efter avslutad utbildning får du ett certifikat som redovisar din kunskaper i kalligrafi. Och viktigast av allt du kommer att ha en diger portfolio med arbetsprover.

Längd: Utbildningens längd beror på hur mycket man arbetar med sina uppgifter. Den kan variera mellan 4–15 år.

Kostnad/helg för privatpersoner:
4400 kr inkl moms och material.
Kostnad/helg för för företag: 5300 kr inkl moms och material.

Sommarkursen kostar för privatpersoner:
5400 kr inklusive special material, tre dagar
Sommarkursen kostar för företag:
6400 kr nklusive special material, tre dagar

Varje kurstillfälle ska betalas separat i förväg.

Plats: Stockholm


Utbildningen steg för steg

Utbildningen är uppdelad i 3 Steg.
Varje Steg innehåller 3 kuvert med flera hemupgifter (4–7 uppgifter/kuvert). Under kurstillfällerna mottager eleven en kuvert med kursuppgifter. Dessa uppgifter ska vara klara och godkända innan man kan fortsätta vidare till nästa kuvert/Steg.

Utbildningen är på deltid med mycket eget arbete mellan kurstillfällena (räkna med minst ca 10 tim. i veckan). Efter avslutad utbildning får du ett certifikat som redovisar din kunskaper i kalligrafi. Och viktigast av allt du kommer att ha en diger portfolio med arbetsprover.

Kalligraf, Steg 1
Innehåll: Arbete med de tre grundläggande bokstavsformerna versalformen, humanistantikvan, kursiven. Genomgång av material som pennor, papper, färg. Enklare layout övningar som ska resultera i färdiga arbeten. Kalligrafins historia.

Alla kuvert från Steg 1 ska vara klara och godkända för att fortsätta vidare
till Steg 2.

Kalligraf, Steg 2.
Kunskapskrav: Godkända kuvert från Steg 1 eller motsvarande kunskaper
Innehåll: Fortsatt arbete med de tre grundläggande bokstavsformerna samt utveckling och förfining av de till olika varianter. Arbeta mera med färg. Avancerade och verklighetsanpassade layoutövningar som ska resultera i färdiga arbeten. Fördjupning i märken och monogram. Materialkunskaper som färg, förgyllning, användandet av hartser, pigment och andra medeltida och samtida material. Introduktion till enklare bokbindning inns som separat kurs.

Alla kuvert från Steg 2 ska vara klara och godkända för att fortsätta vidare
till Steg 3.

Kalligraf, Steg 3
Kunskapskrav: Godkända kuvert från Steg 2
Innehåll: Fortsatt arbete med de tre grundläggande bokstavsformerna samt fördjupa layoutarbetet, arbeta mer med färg och papper. Kunna analysera och utveckla en bokstavsform. Arbete med logotyper och märken. Stora layoutkrävande projekt som sträcker sig över hela året samt förberedande arbeten för undervisning.

Lärare
Marie A Györiwww.quadrata.se
Marianne Pettersson-Sooldwww.kalligrafi.se

Marie A Györi och Marianne Pettersson-Solld är sedan 1991 yrkesverksamma kalligrafer. De började utbilda sig till i början på 80-talet för att sedan 1990 studera kalligrafi på heltid på Roehampton Institute i London. De arbetar också som grafiska formgivare och illustratörer. Utbildade på Konstfack. De har 24 års erfarenhet av undervisning bland annat på Nyckelvikskolan, Konstfack, Arkitekthögskolan, Grafiska Institutet, Leksands Folkhögskola, Skrivskolan Illustratörscentrums kurser etc. De har varit elever till Kerstin Anckers. Och är initiativtagare till Föreningen Kalligrafiska Kretsen.